Kõik uudised

Pakiautomaate ja -roboteid arendav Eesti ettevõte Cleveron AS võitis Hiina Riiklikku Intellektuaalomandi Ametit Pekingi Intellektuaalomandi Kohtus ning tühistas Hiina ettevõtte patendi

26.01.2023
2017. aastal avastas Cleveron AS, et Hiina ettevõte registreeris enda nimele Cleveroni poolt juba varem leiutatud leiutise. 2018. aastal esitas Cleveron Hiina Riiklikule Intellektuaalomandi Ametile (CNIPA) patendi tühistamise taotluse. Kuna esialgne sooviavaldus lükati tagasi, vaidlustas Cleveron otsuse Pekingi Intellektuaalomandi Kohtus.

Cleveron AS kohtuprotsess Hiinas


Sündmused said alguse juba 2015. aastal, kui toimus Pariisi Post Expo. Sellel messil esitles Cleveron oma kõige uuemat ja innovatiivsemat toodet, Cleveron 401-te, mis oli tol ajal tuntud PackRobot nimega. Unikaalne lahendus pälvis messil palju tähelepanu – eelkõige just tänu uudsele tehnoloogiale. Hangzhou Dongcheng Electronic Co., Ltd (edaspidi HDE) oli üks mitmest ettevõttest, kes pöördus Cleveroni poole, et arutada tulevikukoostööd. Läbirääkimised Hiina ettevõttega ei osutunud edukaks ning ühtegi robootilist pakiautomaati siiski müügiks ei läinud.

Cleveron avastas mõne aja möödudes, et Hiina ettevõte HDE üritab leiutada äravahetamiseni sarnast robootilist pakiautomaati. Esialgu ei tundunud olukord ohtlik, kuna Cleveron oli esitanud Euroopas ja Ameerika Ühendriikides tööstusomandi õiguskaitse taotlusavaldused ning omandanud ülemaailmsed autoriõigused. Olukorra tõsidus tuli aga ilmsiks 2017. aastal, kui selgus, et Hiina ettevõte registreeris edukalt Cleveroni poolt varem loodud ja avaldatud unikaalse leiutise Hiinas, piirates Cleveroni võimalust müüa patendiga kaitstud tooteid Hiina turule. Cleveron otsustas oma õigusi kaitsta ning esitas 2018. aastal identse HDE seadme patendi nr. 201620761322.2 tühistamise taotluse.

Cleveroni tegevjuhi Arti Kütti sõnul võeti Hiina ettevõtte vastu Hiinas kohtusse minekut kui väljakutset. Esiteks, kuna teadaolevalt ei aktsepteerita Hiinas kergekäeliselt tõendeid, mis pärinevad väljaspool Hiinat. Teiseks, kuna maailma mastaabis on Cleveron väikeettevõte, mitte globaalne suurkorporatsioon, kes taotleb Hiinas kohaliku ettevõtte patendi tühistamist. „Võtsime kohe alguses seisukoha, et selle kohtuvaidluse puhul miskit võimatut ei ole ning olime valmis oma õiguseid kaitsma. Kuigi Cleveroni tooteid leiab 51-st riigist üle maailma, siis Hiinas meie lahendusi ei leidu ja äriliselt pole see meile nii oluline turg. Küll aga soovisime oma patenti kaitsta, et vältida segadust tulevikus, kui peaksime oma jalajälge ka Hiina laiendama,” sõnas Kütt ning lisas, et koos nii heade inimestega nagu on Cleveronis, on kõik võimalik.
„Olukord, kus Hiina ettevõte omandab leiutise alusetu õiguskaitse, on väga ohtlik, kuna piirab Cleveroni Hiina turule sisenemise võimalusi, Hiinast komponentide tellimist ning võib eksitada kliente ja partnereid autorsuse osas. HDE leiutise patendiga kaitsmine osutus võimalikuks seetõttu, et Hiinas nimetatakse patendiks ka kasulikku mudelit, mille osas ei teostata sisulist ekspertiisi, sh ei hinnatud leiutise uudsust,“ selgitas Cleveroni intellektuaalse omandi ja patendispetsialist Siim Timpson.

Kohtuprotsess, mis osutus arvatust pikemaks

2018. aasta mais esitas Cleveron Hiina Riikliku Intellektuaalomandi Ameti apellatsioonikomisjonile HDE patendi tühistamisavalduse, tuginedes patenditud leiutise uudsuse puudumisele. Kuigi Cleveroni Hiina esindaja oli positiivse tulemuse osas optimistlik, jättis apellatsioonikomisjon 2018. aasta detsembris Cleveroni avalduse rahuldamata ning HDE patendi jõusse, leides, et Cleveroni poolt esitatud tõendid ei ole leiutise uudsuse puudumise tõendamiseks piisavad. Apellatsioonikomisjoni otsuse puhul oli Cleveroni hinnangul kõige üllatavam seisukoht, mille kohaselt Cleveroni poolt enne HDE patenditaotluse esitamist YouTube´is Cleveroni leiutist demonstreerivad tootevideod jäeti uudsuse tuvastamisel arvesse võtmata põhjusel, et YouTube ei ole avaldamise kohana usaldusväärne, kuna komisjonil oli kahtlus, et YouTube´is avaldamise kuupäev on vabalt muudetav. Cleveroni ei soosinud ka asjaolu, et Cleveroni poolt esitatud patenditaotlused, mis esitati küll HDE patenditaotlusest oluliselt varem, avaldati alles pärast HDE patendi avaldamist, mistõttu ei saanud neid kasutada HDE leiutise uudsuse puudumise tõendamiseks. Cleveron ei olnud Hiina Riikliku Intellektuaalomandi Ameti apellatsioonikomisjoni ebaõiglase otsusega rahul ja otsustas otsuse Pekingi Intellektuaalomandi Kohtus vaidlustada.

2020. aasta detsembris sai Cleveron positiivse uudise, et kohus on Hiina Riikliku Intellektuaalomandi Ameti apellatsioonikomisjoni otsuse tühistanud ning komisjon peab tegema uue otsuse. Muuhulgas leidis kohus, et YouTube´i videod on siiski usaldusväärsed ning ka Hiinas tõenditena kasutatavad. Lõplik võit saavutati alles 2022. aasta teises pooles ehk siis rohkem kui neli aastat pärast tühistamisavalduse esitamist, mil apellatsioonikomisjon rahuldas Cleveroni tühistamisavalduse ja HDE patent tühistati.

Mida tähendab võit Cleveronile? 

Cleveron vaidlustas edukalt Cleveroni õigusi rikkuva Hiina Riikliku Intellektuaalomandi Ameti patendi registreerimise otsuse, saavutas võidu Pekingi Intellektuaalomandi Kohtus ja tühistas täielikult Cleveroni tegevust piirava HDE patendi. Pekingi Intellektuaalomandi Kohtu otsus kinnitas, et Cleveron 401 eksisteeris enne HDE identset leiutist.

„Hea meel on tõdeda, et ülemaailmsed intellektuaalomandi alustõed ja põhimõtted endiselt kehtivad. See kaasus õpetas, et Hiina firmadega suheldes tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Pigem mõelda võimalikult kiiresti intellektuaalomandi registreerimisele Hiinas, kuna see on palju soodsam, kui tegeleda pärast tagajärgedega,“ rääkis Timpson Cleveronist. „Kuna patendisüsteemid on väga erinevad ning pakuvad ühele poolele palju kiiremaid avaldamise/registreerimise võimalusi, siis on üsna loogiline oletada, et Hiina patentide arv kasvab suure kiirusega edasi.“

EASi ja KredExi ühendasutuse tehnoloogiasiirde valdkonnajuhi Siim Kinnase sõnul on Cleveroni võit väga tähenduslik. „Juba asjaolu, et Eesti ettevõte Hiina Riiklikku Intellektuaalomandi Ametit kohtus võitis, on hea näide selle kohta, et intellektuaalomandisüsteem Hiinas toimib. Me näeme juba mõnda aega, et Hiina kohtud pigem ei eelista vaidlustes kodumaiseid ettevõtteid, vaid toetuvad otsustes seadustele, reeglitele ja tõenditele. Ühtlasi on Hiina ettevõtted muutunud üsna asjatundlikuks ja osavaks selle süsteemi kasutamisel, nii et kes globaalset äri ajab, peab sellega arvestama,“ selgitas Kinnas ning soovitas Hiinas õiguskaitse taotlemisel kasutada kompetentsete patendivolinike ja kohapealsete spetsialistide abi, et tagada kaitse korrektsus, tugevus ja asjakohasus. „Intellektuaalomandi strateegilist nõustamist pakume ka EASis,“ lisas Kinnas.

Lisainfo saamiseks saada e-kiri

Tarmo Tamm

Müügidivisjoni juht


E-post:
[email protected]