Me investeerime tuleviku loojatesse

Teadmised on üks väheseid asju, mida inimesel pole kunagi liiga palju. Cleveron toetab Eesti andekaid noori, sest usub, et just nemad hakkavad tulevikus looma innovaatilisi ja maailma paremaks muutvaid lahendusi.

Meie panus

Kogukondliku tegevuse toetamine

Kiiresti kasvava tehnoloogiaettevõttena oleme valinud oma südameasjaks toetada IT-, robootika- ja tehnoloogiavaldkonna arendamist ning populariseerimist, seda eelkõige noorte hulgas. Püüame anda oma panuse ka meie kodulinna Viljandi tegevustesse.

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia on mõeldud inimesele või organisatsioonile, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti ning luua neile tingimusi oma olukorra parandamiseks. 5000 euro suurust preemiat antakse välja kord aastas ja seda rahastab Cleveron.

Loe meie lugu

Cleveroni ajalugu

Me soovime muuta maailma

Mida me teeme

Lisainfo saamiseks saada e-kiri

Tarmo Tamm

Müügidivisjoni juht


E-post:
[email protected]