Me investeerime tuleviku loojatesse

Teadmised on üks väheseid asju, mida inimesel pole kunagi liiga palju. Cleveron toetab Eesti andekaid noori, sest usub, et just nemad hakkavad tulevikus looma innovaatilisi ja maailma paremaks muutvaid lahendusi.

Meie panus

Tartu Ülikool

Alates 2017. aasta sügisest on Tartu Ülikoolis kaks Cleveroni-nimelist stipendiumit robootika ja arvutitehnika bakalaureuse- või magistriõppe tudengitele.

Tallinna Tehnikaülikool

2017. aasta sügisest on Tallinna Tehnikaülikoolis kaks Cleveroni-nimelist stipendiumit mehhatroonika ja arvutisüsteemide magistriõppe tudengitele.

Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus

Cleveron teeb koostööd Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutusega, mida teatakse kõige paremini tänu ESTCube’i satelliidile. Cleveroni ja ESTCube’i meeskonnad kohtuvad kaks korda aastas, et põrgatada teadus- ning tehnoloogiaseminaril maailma muutvaid ideid.

Kogukondliku tegevuse toetamine

Kiiresti kasvava tehnoloogiaettevõttena oleme valinud oma südameasjaks toetada IT-, robootika- ja tehnoloogiavaldkonna arendamist ning populariseerimist, seda eelkõige noorte hulgas. Püüame anda oma panuse ka meie kodulinna Viljandi tegevustesse.

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia on mõeldud inimesele või organisatsioonile, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti ning luua neile tingimusi oma olukorra parandamiseks. 5000 euro suurust preemiat antakse välja kord aastas ja seda rahastab Cleveron.

Loe meie lugu

Cleveroni ajalugu

Me soovime muuta maailma

Mida me teeme

Küsimuste korral võta meiega ühendust!

Lisainfo saamiseks helista või saada e-kiri

Kaur Ojakivi
Teenuse juht

E-post: [email protected]
Tel: (+372) 506 5749