Kaikki uutiset

4 vaihetta viimeisen mailin toimitusten automatisointiin

31.08.2022 | Cleveron

Verkkokauppa-alan myyntien kasvu on muovannut koko vähittäiskaupan alaa. Vuonna 2022 maailmanlaajuiset verkkokauppa-alan myynnit ylittävät ensimmäistä kertaa 5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin rajan, mikä vastaa yli viidesosaa vähittäiskaupan kokonaismyynnistä. Kokonaismyynnin ennustetaan ylittävän 7 biljoonan Yhdysvaltain dollarin raja vuoteen 2025 mennessä. Nämä luvut kertovat merkittävästä siirtymästä kohti verkko-ostosten aikaa jopa sellaisten alojen kohdalla, joilla tällaisten toimintamallien käyttöönotto on ollut hidasta. Esimerkkinä tästä on päivittäistavarakauppa. Voidaan siis olettaa, että verkkokauppa-ala on matkalla kohti asemaa päämyyntikanavana.


  1. Ongelman määrittely

Aluksi vähittäismyyjien täytyy tarkastella tilannetta omasta näkökulmastaan ja määrittää, mikä ratkaistava ongelma perimmiltään on. Verkossa tehtyjen ostosten määrän nopea lisääntyminen on tuonut mukanaan melkoisen joukon haasteita niin vähittäismyyjille kuin päivittäistavarakauppiaillekin. Ensimmäinen vaihe on tarkastella logistiikkaketjuja ja selvittää, missä niiden pullonkaulat sijaitsevat.

Monille yrityksille verkkokauppabuumi on lisännyt viimeisen mailin toimitusten kustannuksia eksponentiaalisesti. Yritykset saattavat joutua tilanteeseen, jossa päivittäisten tilausten määrä on suuri ja kotiinkuljetukset kalliita. Tämä aiheuttaa usein hankaluuksia asiakkaille. Kotiinkuljetuksiin tarvitaan paljon työvoimaa, jonka löytäminen ja palkkaaminen voi olla haastavaa, sekä suuri ajoneuvokanta, joka on melkoisen suuri investointi vähittäismyyjille. Vaihtoehtoisesti vähittäismyyjät ja päivittäistavarakauppiaat voisivat ulkoistaa toimitukset kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle, mikä kuitenkin tapaa tulla vieläkin kalliimmaksi. Asiakkaan näkökulmasta kotiinkuljetukset edellyttävät, että he pysyvät kotona odottelemassa kuriiria saapuvaksi eivätkä voi kulkea vapaasti asioillaan. Jopa 62 %:lla asiakkaista on kokemusta myöhästyneistä tai epäonnistuneista kuljetuksista, jotka ovat aiheuttaneet negatiivisen asiakaskokemuksen.

Joidenkin vähittäismyyjien tarjoama manuaalinen Click & Collect -palvelu saattaa ruuhkauttaa myymälää sillä seurauksella, että työntekijöiden työaika kuluu pakettien noutamiseen ja luovuttamiseen. Pitkät jonot alentavat NPS-pistemäärää* ja häiritsevät koko asiakaspolkua.

* NPS-pistemäärä eli Net Promoter Score on mittari, joka osoittaa, kuinka todennäköisesti asiakkaasi suosittelevat tuotteitasi tai palveluitasi muille.

2. Tee pohjatyö

Viimeisen mailin toimituksia voidaan tehostaa monin tavoin. Ensin tulee määrittää saatavilla olevat vaihtoehdot. Olipa kyseessä sitten manuaalinen Click & Collect -palvelu, mikrotoimituskeskukset, jakelukeskukset tai pakettiautomaatit tai -robotit, on sinun tutustuttava asiaan perinpohjaisesti selvittääksesi, mikä vaihtoehto sopii parhaiten juuri sinun tilanteeseesi. Tässä muutamia asioita, jotka kannattaa pitää mielessä, kun etsit itsellesi sopivaa ratkaisua.

  • Työvoimavaatimukset – edellyttääkö ratkaisu henkilöstön palkkaamista tai vähentämistä tai työntekijöiden toimenkuvan muuttamista?
  • Toimeenpanoaika ostosta käyttöönottoon – tämä voi vaihdella kolmesta kuukaudesta jopa vuoteen.
  • Skaalautuvuus – voidaanko ratkaisua soveltaa koko myymäläverkostoon?
  • Kustannukset – alkuinvestointikustannukset, energia, työvoima, huolto ja kunnossapito.
  • Rakennusrajoitukset – arvioi, tarvitsetko sisä- vai ulkoratkaisun.
  • SKU-numero* – mieti, mitä pyrit tarjoamaan automatisoinnin seurauksena. Minkä osan tarjonnastasi aiot automatisoida tehdäksesi toiminnastasi tehokkaampaa?
  • Lämpötilavaatimukset – lämpötilasäädelty tila, jäähdytetty tila tai pakastin.
  • ROI – arvioi investoinnin tehokkuutta. ROIn laskeminen auttaa kehittämään liiketoimintaa.
  • Kestävyys – pohdi, onko ratkaisu kestävä sekä liiketoiminnan että ympäristön kannalta.

Kun olet huomioinut nämä tekijät, sinun tulee vielä suorittaa sisäinen analyysi, jonka avulla voit määrittää “nollapisteesi”. Vähittäismyyjät voivat aloittaa esimerkiksi valitsemalla tietyn myymälän, jonka pakettiliikenteen määrä on kaikkein suurin tai odotusajat kaikkein pisimmät, ja aloittaa tässä myymälässä pilotin, joka voidaan myöhemmin ottaa käyttöön muissakin toimipisteissä.

* SKU on lyhenne sanoista Stock Keeping Unit (varastoyksikkö). Vähittäismyyjät käyttävät tätä numeroa tuotteiden erottelemiseen ja varastotasojen seurantaan.

3. Automaatiokumppanin valinta

Automaatio- ja teknologiakumppanin valinnassa avainasemassa ovat luotettavuus ja kokemus. Toimittajalla tulisi olla useita samankaltaiseen käyttöön suunniteltuja tuotteita sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaava asiakaspalveluohjelma. Lisäksi on otettava huomioon muitakin seikkoja. Oikean kumppanin valinnassa ei ole kyse ainoastaan kustannussäästöistä.

Startup-yritykset voivat tarjota uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja, mutta suosittelemme asiantuntijan valitsemista. Teknologiayritykset eivät välttämättä ole pitkäikäisiä, joten pyri löytämään yritys, jolla on vankka kokemus omalta toimialaltaan. Alan ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että vaikka ohjelmistoalalle voikin päästä ilman suuria esteitä, automaatiolaitteiden valmistus ja jakelu- ja varastotoimintojen ymmärtäminen vaativat hyvin erikoistunutta osaamista. Cleveron on virolainen teknologiayritys, joka erikoistuu viimeisen mailin toimitusten automatisointiin. Se on kehittänyt Viron ensimmäisen pakettiautomaattiverkoston ja hankkinut arvokasta markkinatuntemusta, joka ulottuu asiakaspalvelusta aina tuotekehitykseen, ylläpitoon ja muihin osa-alueisiin asti. Etsi toimittaja, jolla on vuosien kokemus kaipaamastasi palvelusta. Yksinkertaisimmankin prosessin kohdalla on vuosien vankasta kokemustaustasta paljon etua. Tutustu toimittajan olemassa olevaan asiakaskuntaan – jos tällä listalla on muita alasi johtavia yrityksiä, on ratkaisu todennäköisesti toteuttamiskelpoinen myös pitkällä aikavälillä.

Etsi kumppani, joka pystyy mukautumaan kasvuusi. Tällä tavoin varmistat, että olet varautunut myös liiketoiminnan laajentamiseen, päivittämiseen ja skaalaamiseen. Toinen huomioon otettava seikka on kokonaisarvo, jonka toimittajasi voi tarjota. Tarjoaako se ainoastaan laitteistoja ja ohjelmistoja, vai kenties myös yrityskonsultaatiota, asennuspalveluita, ympärivuorokautista asiakaspalvelua ja sekä paikan päällä että etäyhteyksin toteutettavaa huoltoa, kuten Cleveron? Teknologiakumppanin valinta ei ole helppo tehtävä, ja yrityksesi tarpeita parhaiten palvelevan toimijan valinta edellyttää huolellista harkintaa.

4. Pilotti

Kun olet määritellyt ongelman, tehnyt tutkimustyötä, ottanut yhteyttä toimittajiin ja löytänyt itsellesi sopivan kumppanin, on seuraavana vaiheena pilottihankkeen aloittaminen. Pilottihankkeen onnistumiseksi sinun on määritettävä KPI-mittaristosi mitataksesi projektin onnistumista. Mitkä ovat ne tavoitteet tai OKR:t (Objectives and Key Results, suom. tavoitteet ja keskeiset tulokset), jotka on saavutettava, jotta voidaan vahvistaa, onko ratkaisu koko yrityksen laajuisen käyttöönoton arvoinen vai ei? Hankkeen laajuuden asettaminen määrittää, mitä tarkalleen täytyy mitata tai havainnoida. Lisäksi se tuo selkeyttä päätöksentekoon tulevaisuudessa. Pilottihankkeen tarkoituksena on kokeilla uusia ratkaisuja, ja hanke vaatii onnistuakseen riittävän määrän resursseja kuten aikaa, markkinointibudjettia ja henkilöstöä.

On myös tärkeää pitää mielessä asiakkaiden tarpeet. Jos olet päättänyt ottaa käyttöösi uuden teknologiaratkaisun, täytyy siitä tiedottaa asiakaskunnallesi. Ota markkinointitiimisi mukaan esittelemään uutta ratkaisua asiakkaillesi ja kannustamaan heitä ensikokeiluun, joka voi tuntua joillekin vieraalta. Vain murto-osa asiakaskunnastasi omaksuu uuden menetelmän heti varhaisessa vaiheessa. Loput saattavat tarvita kannustimia, kuten kampanjalahjoja tai alennuksia, jotka on sidottu uuden automaatioratkaisun käyttöön. Varaa riittävästi aikaa uuden automaatioteknologiasi testaamiseen, jotta näet, onko se pitkällä aikavälillä ja suuremmassa mittakaavassa oikea valinta yrityksellesi.

Virolainen teknologiayritys Cleveron on maailman innovaatiojohtaja robotisoitujen pakettiratkaisujen luomisessa ja viimeisen mailin Click & Collect -palvelujen automatisoinnissa. Sen lisäksi, että Cleveron kehittää laitteistojaan ja ohjelmistojaan jatkuvasti, se tarjoaa myös koulutusta, tukea ja sekä paikan päällä että etäyhteyksin tapahtuvaa huoltoa asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Cleveronin ratkaisujen avulla yritykset vähentävät viimeisen mailin toimituskustannuksiaan, tehostavat pakettien toimitus- ja palautusprosesseja ja parantavat monikanavaista asiakaskokemusta. Cleveronin pyrkimyksenä on säästää ihmisten aikaa luomalla innovatiivisia pakettirobotteja ja -automaatteja, jotka eliminoivat toistuvia, manuaalisia ja aikaa vieviä tehtäviä arjestamme ja työajastamme. Cleveronin pakettiautomaatit ja -robotit käsittelevät joka vuosi lähes 20 miljoonaa pakettia maailmanlaajuisesti aina kotimaastamme Virosta Peruun ja Saudi-Arabiaan saakka. Aloittaaksesi viimeisen mailin toimitustesi automatisoinnin ota yhteyttä tiimiimme osoitteessa [email protected].


Jos haluat lisätietoa, soita tai lähetä  sähköpostia

Tarmo Tamm

Sähköpostiosoite: 
[email protected]