Tehnilise toe spetsialist (IT suund)

Mis on Sinu tiimi peamine eesmärk Cleveronis?  

Tehnilise toe tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada kõikide juba paigaldatud Cleveroni robootiliste toodete monitooring ja tehniline tugi. Tiimi roll on tagada ja toetada kiiret ja professionaalset teenindust probleemide esinemisel ning hoida seeläbi häid suhteid meie partnerite ja klientidega.  

Millist rolli hakkad meie tiimis kandma?  

  • Sa vastutad meie välismaal asuvate partnerite ja tehnikute eduka juhendamise ja koordineerimise eest, kui masinatega tekkinud probleeme ja/või hooldustöid ei ole võimalik kaugteel lahendada. Tehniliste probleemide lahendamiseks kasutame live-monitooringut ja kaughaldust.
  • Sa õpid läbi ja lõhki tundma Cleveroni tooteid, et olla valmis kiirelt reageerima ja lahendama tekkinud tehnilisi probleeme.
  • Sa minimeerid seisakuid kõigi olemasolevate Cleveroni tootesarjade tarkvara, riistvara ja elektriliste probleemide esinemisel tõrkeotsingu ja lahendamise kaudu.
  • Sul on valmisolek teha tööd vahetustega ööpäevaringselt graafiku alusel.
  • Sa annad omapoolse panuse toote vigade esiletoomisel ja parendamisel, olles valmis probleemide tekkimisel esitama üksikasjaliku tehnilise ülevaate.
  • Sinu ülesandeks on anda oma meeskonnale ja juhile tagasisidet nii toodetel esinevatest tõrgetest kui ka kohapealsete partnerite võimekusest.
  • Olles osa meie tiimist, ootame igapäevatöö ja meeskonnatöö parendamiseks tugevat panust ja kaasamõtlemist ka Sinult. 

Milliseid kogemusi Sinult ootame? 

  • Ootame Sinult vähemalt kutseharidust infotehnoloogia valdkonnas või ühe aastast töökogemust samaväärsel erialal.
  • Kasuks tuleb eelnev töökogemus seadmepargi halduses või monitoorimises, tarkvara testijana, IT spetsialistina, IT toena jmt.
  • Sa tunned hästi *NIX operatsioonisüsteeme, CLI tööriistasid ja skriptimist.
  •  Sul on varasemaid kogemusi raportite, juhendite jm dokumentatsiooni koostamisel.
  • Sul on kogemusi Google Chrome'i DevToolsi kasutamisega. 

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

  • Sul on laialdased teadmised arvutivõrkude toimimisest.
  • Sa valdad lisaks eesti keelele ka inglise keelt nii kõnes kui kirjas (B2 tase), et tagada sujuv kommunikatsioon meie välispartneritega probleemide lahendamisel.
  • Sul on probleemide lahendamise, analüüsimise ja tõrkeotsingu oskused tarkvaras, võime lugeda ja tõlgendada toote skeeme ja dokumentatsiooni.
  • Sa oled kohusetundlik ja sihikindel tööülesannete edukaks täitmiseks. Sul on võime lahendada tööülesandeid nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna tagades hea suhtluse asjaosaliste vahel ka pingelistes olukordades.
  • Sul on (salajane) kirg robootika või innovaatilise tehnoloogia vastu.
  • Antud ametipositsioonil tulevad kindlasti kasuks teadmised elektroonikast, mehhatroonikast, automaatikast, robootikast ning ka lähtekoodi lugemisoskus, kuid need on soovituslikud.

Otsime tehnilise toe spetsialiste nii Tallinnasse kui ka Viljandisse.

Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal.

CV saada [email protected] .  

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel. 

Saada oma CV [email protected]