Dokumendihaldur-sekretär

Sinu peamiseks missiooniks Cleveronis on seista hea selle eest, et kogu dokumentidega seonduv asjaajamine oleks korrektne ja süsteemne. 

Kuidas hakkab välja nägema Su tööpäev Cleveronis?

 • Sa vastutad kogu Cleveroni dokumendihalduse eest, kasutades selleks Webdesktopi ja Google Drive.
 • Sa haldad, arhiveerid, korrastad ja uuendad dokumente vastavalt vajadusele.
 • Sa juurutad dokumendihaldust üle kogu ettevõtte, koolitades ja juhendades inimesi Webdesktopi korrektselt kasutama.
 • Sinu koostada on kõik dokumendihaldusega seonduvad protsessid.
 • Sa aitad hallata Cleveroni siseveebi, hoides seal info ajakohasena.
 • Lisaks dokumendihaldusele vastutad Sa lisaks ostu- ja tootmisosakonna kontori ja köögi igapäevase toimimise eest. Sa tagad koosolekuruumide kasutusvalmiduse ja tegeled kontoritarvete tellimisega.
 • Sa oled veel abiks erinevate administratiivsete ülesannete täitmisel.  
 • Põnevaid väljakutseid jagub veelgi, kuna Cleveronis toimub alati midagi uut!

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Sul on olemas vähemalt kolme aastane praktiline kogemus Webdesktopi administraatorina.
 • Kasuks tuleb ka varasem sekretäri töö kogemus. 

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Sul on olemas kõrgharidus või erialane kutseharidus.
 • Sul on väga hea arusaam dokumendihalduse vajalikkusest ning selle praktilisest juurutamisest.
 • Sul on teadmised Webdesktopi erinevatest kasutusvõimalustest.
 • Sa oskad koostada korrektseid ja vorminõuetele vastavaid dokumente.
 • Sul on korrektne eesti keel nii kõnes kui kirjas ja saad hästi hakkama ka inglise keeles.
 • Sind iseloomustab süsteemsus ja detailidele orienteeritus.
 • Vajadusel oskad ennast kehtestada.  
 • Oskad näha laiemat pilti ning näha võimalusi, kuidas süsteemid veelgi tõhusamalt ettevõtte jaoks tööle panna.
 • Sa oskad töötada iseseisvalt, kuid väärtustad kõrgelt meeskonnatööd!

Töö asukohaks on Viljandi. 

Kuidas saada cleveroonikuks? 

Kandideerimiseks esita 2–3-min video, vastades järgmistele küsimustele:

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Milline oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Oma CV ja video saada palun [email protected]

* Kui soovid cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel. 

Teised tööpakkumised

Saada oma CV [email protected]

Teised tööpakkumised