Cleveroni väärtused ning tuleviku loomine on Sulle omased, kuid ükski ametikoht ei ole Su valdkonnast?

Koosta iseendast ja oma professionaalsest kirest 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:

  • Millisele ametikohale kandideerid?
  • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
  • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
  • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Video ja CV saada [email protected]