Mehhatroonik

CleverLabis leiutatakse uusi tooteid. Alustame ideest ja probleemipüstitusest. Arendame prototüübi. Me testime ja katsetame, disainime kasutuskogemust. Meie eesmärk on luua kiirelt ja efektiivselt esimene toode, mis siis tootestamise tiimile üle anda ja ise uutele väljakutsetele vastu astuda.

Millist rolli hakkad täitma tiimis?
 • Sa oled osa Cleveroni arendustiimist.
 • Sa vastutad erinevate uute toodete elektri ja automaatika seadmestiku arendamise ja töökindluse eest.
 • Sa toetad vajadusel teisi majasiseseid tiime vajaliku know-how’ga toodete edasiarendamisel.
Milliseid kogemusi Sinult ootame?
 • Tootmis- ja arendusmeeskonnas töötamise kogemust;
 • Eelnevat edukat projektijuhtimise kogemust;
 • Meeskonnajuhtimise kogemust.
Milliseid oskuseid Sinult ootame?
 • Kõrgharidus mehhatrooniku erialal või kutseharidus koos eelneva töökogemusega;
 • Väga head teadmised elektri ja automaatika valdkonnast;
 • Lisaks tulevad kasuks teadmised mehhaanika ja informaatika alal;
 • Tehniliste jooniste ja elektriskeemide lugemise oskust;
 • 2D ja 3D joonestustarkvaraga töötamise oskus (eelistatult Solidworks ja Solidworks Electrical keskkonnas);
 • Elektri ja automaatika lahenduste projekteerimine vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja vastavasisuliste koostetööde läbiviimine;
 • Väga hea eesti keele ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
 • Arvutikasutamise oskust, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, e-posti, interneti ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • Mõistad ohutuseeskirjade järgimise vajalikkust ja tuvastad vajadusel tekkivaid riske;
 • Oled kohusetundlik, eesmärkide täitmisel sihikindel ja proaktiivne, hea suhtlemisoskusega ja koostööaldis;
 • Oled tugeva analüüsivõimega ning oskad tulla toime pingeliste situatsioonidega:
 • Oled õpihimuline ja soovid end erialaselt pidevalt täiendada!

Töö asukohaks on Viljandi. Cleveron pakub vajadusel transporti Tartu-Viljandi-Tartu suunal.

Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine tööalaselt? Mida sellest õppisid?
 • Kui sa peaksid võõrale seletama võimalikult lihtsalt Cleveroni robootilise pakiroboti tööpõhimõtet, siis kuidas seda teeksid?
CV ja video saada [email protected] .

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Saada oma CV [email protected]