Tüüptingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Tüüptingimused sätestavad Cleveroni poolt Kliendile osutatava Teenuse tingimused ja korra.
1.2 Lisaks Tüüptingimustele reguleerivad Pooltevahelisi suhteid Isikuandmete Töötlemise põhimõtted, Hinnakiri ja Poolte vahel sõlmitud lepingud (s.h Leping ja/või Raamleping). Vastuolude korral kohaldatakse esmalt Hinnakirja, seejärel lepingut, Tüüptingimusi ning lõpuks Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid.
1.3 Tingimused on kättesaadavad Veebilehel.
1.4 Cleveronil on õigus muuta Tingimusi vastavalt oma parimale äranägemisele. Tingimuste muudatused jõustuvad alates Tingimuste avaldamisest Veebilehel, kui Tingimustes ei ole määratud teisiti.
1.5 Cleveron on isikuandmete vastutav töötleja. Cleveron edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2. MÕISTED

Cleveron – Cleveron AS, registrikood 11405467, asukoha aadress Reinu tee 48, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020.
Hinnakiri – Cleveroni poolt kehtestatud loetelu Cleveroni teenustest, teenuste hindadest ja maksetingimustest.
Hoiuaeg – Pakirobotis Paki hoidmise aeg kalendripäevades.
Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Teenust kasutada.
Isikuandmete Töötlemine – kord, mis reguleerib Kliendi andmete töötlemise tingimusi Cleveronis.
Kolmas Isik – iga isik, kes ei ole Pool või Cleveroni töötaja.
Kontrollkood – Cleveroni poolt Kliendi määratud mobiiltelefonile saadetud kood.
Leping – Cleveroni ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mille alusel osutab Cleveron Kliendile Teenust.
Mobiilirakendus – mobiilirakendus CleverPod (iOS ja Android), mille kaudu on võimalik pakiautomaati hallata.
Pakiautomaat – automatiseeritud iseteeninduslik pakipunkt Paki kättesaamiseks, hoiustamiseks või üleandmiseks.
Pool / Pooled – Ühiselt või eraldi Klient ja/või Cleveron.
Raamleping – Kliendiga sõlmitud leping Cleveroni teenuste (s.h Teenuse) osutamise kohta.
Teenus – Cleveroni poolt Kliendile osutatav pakiautomaadi renditeenus.
Tingimused – Ühiselt Tüüptingimused, Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted ja Hinnakiri.
Tüüptingimused – Käesolevad Teenuse tüüptingimused.
Veebileht – Cleveroni poolt hallatav veebileht aadressil www.collect.net.

3. TEENUSE SISU

3.1 Cleveron osutab Kliendile Teenust Kliendiga sõlmitud Lepingu või Raamlepingu alusel.
3.2 Juhul kui Kliendiga ei ole sõlmitud Raamlepingut, siis loetakse Poolte vahel sõlmituks Leping Tingimustes toodud tingimustel ja korras pärast seda, kui Klient on sisestanud Mobiilirakendusse nõuetekohase Kontrollkoodi. Leping loetakse sõlmituks tähtajatult.

4. PAKI HOIUSTAMINE JA KÄTTESAAMINE

4.1 Paki hoiustamiseks ja Paki kättesaamiseks vajalik suhtlus Poolte (Pakiautomaadi) vahel toimub Mobiilirakenduse kaudu. Seetõttu peab Teenust kasutada sooviv Klient laadima oma mobiiltelefoni Mobiilirakenduse ning autentima oma mobiiltelefoninumbri Mobiilirakenduse kaudu.

5. TELLIMUSE VORMISTAMINE

5.1 Kauba tellimiseks tuleb soovitud tooted komplekteerida tellimusvormis. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Toote paigaldustasu on tellimusvormis välja toodud. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu.
5.2 Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
5.3 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba paigalduskulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

6. TEENUSE EEST TASUMINE

6.1 Klient tasub osutatud Teenuse eest ning maksab muid makseid Cleveronile Hinnakirja alusel ja kohaselt arvestades Tüüptingimustes ja Raamlepingus (olemasolu korral) sätestatut.
6.2 Teenuse tasu määratakse Hinnakirjas.
6.3 Tellimuse eest saab tasuda ostukorvis pakutud pangalingimaksetega. Igakuist renditasu tasub Klient saadetud arve alusel.
6.4 Arveldamise valuuta on Euro.
6.5 Cleveronil on õigus piirata Teenuse osutamist, kui Klient hilineb arve kohase tasumisega enam kui 14 kalendripäeva.
6.6 Cleveron väljastab Teenuse ja muude maksete arve iga kalendrikuu lõpus jooksval kalendrikuus osutatud Teenuste eest.

7. KOHALETOIMETAMINE

7.1 Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti.
7.2 Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud ostukorvis pakiautomaadi komplekteerimise juures.
7.3 Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti (paigaldusele) 4 nädala jooksul alates müügilepingu jõustumisest. 
7.4 Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

8. TAGANEMISÕIGUS

8.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus Veebilehel sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
8.2 Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.
8.3 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu Kliendil lubataks seda tavapäraselt teha füüsilises kaupluses.
8.4 Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup). Kauba tagastamise kulu sõltub Kliendi asukohast ja tagastamise viisist.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

9.1 Cleveron vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas asja Kliendile üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul arvates kauba Kliendile üleandmisest. Pärast üleandmist tekkinud puuduse eest Cleveron ei vastuta.
9.2. Kliendl on õigus pöörduda Cleveroni poole hiljemalt kahe kuu jooksul arvates puuduse ilmnemisest saates pretensiooni e-posti aadressile [email protected] Pretensioonis tuleb lisaks Kliendi nimele ja kontaktandmetele, kirjeldada kaubal ilmnenud puudust ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
9.3. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.4. Kui Cleveron vastutab kaubal esinevate puuduste eest, parandab või asendab Cleveron puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Cleveron Kliendile kõik lepingu alusel saadud tasud.
9.5 Tellimuse täitmise, sealhulgas kauba kättetoimetamise ja puudusega kauba eest vastutab Cleveron.