Livsmedelsskåp hjälper livsmedelshandlare att nå målen för hållbarhet och kostnadseffektivitet

05.07.2022 | Cleveron, Kostnadseffektivitet, Livsmedelshandlare

Eftersom urbanisering och föroreningar har varit och kommer att vara ett fortsatt problem i storstäder världen över, söker detaljhandlare och andra företag efter alternativa möjligheter att minska utsläppen och införa innovativa, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar. Ett stort antal städer begränsar livsmedelsbutikernas driftsområden på grund av överflödet i vissa områden, trots att efterfrågan på livsmedelsbutiker är positiv för tillväxten. Vilken roll spelar då livsmedelsskåpen i detta sammanhang? 

Frågan om minskning av föroreningar är relevant över hela världen, och länder blir alltmer reglerande i lokala miljöfrågor. Enligt Internationella energibyrån (IEA) är det totala CO2-utsläppet i Europa över lag i en nedåtgående trend. Men trots minskningen är det transporterna som driver på utsläppsökningen. Transportsektorn står för nästan 30 % av de totala CO2-utsläppen och är den näst största utsläppsproducenten per sektor.  

Under pandemin 2019 ökade populariteten för hemleveranstjänster kraftigt. Webbutiker för livsmedelshandel, där man kan beställa matvaror på nätet och varorna levereras till dörren eller hämtas vid trottoaren, blir alltmer populära. Den sista sträckans leverans är en av de största kostnaderna för företag, men efterfrågan ökar ständigt. Dessa förändrar snabbt livsmedelsbranschen.  

Många städer i Europa, där urbanisering och föroreningar är ett stort problem, begränsar biltrafiken, kurirtjänster och antalet livsmedelsbutiker inom ett område, likväl som webbutiker för livsmedelshandel. Livsmedelsbutiker står inför beslut som måste uppfylla de globala hållbarhetsmålen och vara kostnadseffektiva, samtidigt som de ger kunderna en bekväm och snabb lösning för att köpa varor. 

Det är där som livsmedelsskåpet kommer in i bilden. Det finns många sätt att använda ett livsmedelsskåp för att underlätta livet för både livsmedelshandlare och kunder. I områden där det är svårt att få bygglov för en butik kan livsmedelsföretaget till exempel installera ett livsmedelsskåp för lokalsamhället. Detta sparar tid och resurser för alla. Alla lokalsamhällets livsmedelsbeställningar lagras på ett ställe som är lättåtkomligt – skåpet finns på vägen från arbetet till hemmet. I stället för 40 minuters shopping efter jobbet kan kunden beställa på nätet, åka hem och hämta upp varorna på vägen hem på mindre än en minut.  

De kan användas för att utöka livsmedelsbutikernas närvaro i nya städer eller stadsdelar utan att behöva bygga en helt ny butik, hantera ett berg av pappersarbete och anställa mer personal. De kan också användas som en samarbetstjänst. En livsmedelsbutik placerar till exempel sina skåp bredvid bensinstationer. Kunderna kommer för att hämta sina beställningar men kan också dra in mer pengar åt bensinstationen genom att tanka eller köpa något i butiken. 

Cleverons Team X Manager Tanel Aruoja påpekar att: ”Om ett livsmedelsskåp finns på vägen hem för en kund och den genomsnittliga resan till en livsmedelsbutik och tillbaka är runt 10 kilometer, så blir den årliga besparingen av CO2 i genomsnitt 67 kg.” Han tillägger: “Och detta är bara för en familj. För kurirens del innebär detta att ett flertal beställningar kan slutföras med en resa, vilket sparar ännu mer CO2." Att leverera beställningar till ett livsmedelsskåp innebär att kuriren kan betjäna 20 hushåll åt gången.

Livsmedelsskåp bidrar till att uppnå livsmedelsföretagens mål om mer hållbara och kostnadseffektiva verksamheter. Kunder och kurirer behöver köra mindre, vilket minskar CO2-utsläppen och bidrar till att minska trafikstockningarna. Att leverera beställningar till en plats innebär att företagen kan sköta sin logistik effektivare, spara pengar och att de behöver anställa mindre personal för att hantera hemleveranser. Som en bonus för kunden är tjänsten tillgänglig dygnet runt, vilket innebär att de kan hämta sin beställning när som helst, dag som natt.

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]