Arno Kütt och president Kersti Kaljulaid diskuterar framtiden för estniskt företagande

20.02.2019 | Cleveron

Cleverons VD Arno Kütt och Republiken Estlands president Kersti Kaljulaid deltar i en paneldiskussion vid öppningsevenemanget för det nya e-Estonia Briefing Center där de diskuterar de framtida trenderna för estniskt företagande.

Kütt uttryckte att även om det är positivt att estniska nystartade företag är världsmästare när det gäller att hitta utländska investerare, bör fokuset flyttas från hur man snabbt lämnar över ett framgångsrikt företag, till hur man kan fortsätta framgången i Estland. Kütt föreslår att istället för att sälja framgångsrika nystartade företag till utländska köpare, bör företagare försöka utveckla estniskt företagande, vilket kommer gynna hela samhället på lång sikt.

Kütt och Kaljulaid enades om att Estland är ett utmärkt land för att starta nya satsningar och testa nya idéer. Det konstaterades att estniskt ursprung inte är ett hinder för att nå utländska marknader, eftersom Estland har blivit mer etablerat som ett land.

Den nya e-Estonia Briefing Center i byggnaden Öpiku i Ülemiste City öppnades 19 februari. Den digitala utställningen introducerar de e-tjänster som den estniska staten tillhandahåller, som fortfarande inte är tillgängliga i de flesta länder, inklusive digital identitet, X-road, i-röstning, e-Tax Board, e-residens och många fler. Estniska teknologi- och mjukvaruföretags lösningar visas också, inklusive Cleverons.

Photo: Jelena Rudi

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]