Cleverons nya AR-verktyg hjälper till att installera robotar över hela världen

02.10.2020 | Cleveron

Spridningen av COVID-19 gjorde det omöjligt för oss att resa till installationen av våra maskiner och våra partners kunde inte komma till Viljandi för utbildning. Världen var låst. För att lösa det har vi lagt all energi på att skapa ett AR-installationsverktyg som interaktivt kombinerar den verkliga maskinen, tekniska dokument och animerade instruktioner.  

Vår CTO Ott Pabut pratade om verktyget med Henrik Roonema från Geenius.ee, Estlands främsta tekniknyhetsportal. Originalartikeln (på estniska) finns här .

Coronavirus pressade Cleveron snabbt mot förstärkt verklighet

När coronaviruset eliminerade möjligheten till internationella resor stod Cleveron inför ett stort problem: deras tekniker kunde inte resa för att installera paketrobotarna, och inte heller kunde deras partners komma till Estland för träning. Lösningen kom i form av förstärkt verklighet eller AR. De första robotarna har redan installerats med hjälp av verktyget.

“Normalt tillverkar vi robotarna, och sedan finns det två alternativ. Vi installerar dem antingen själva eller så tar vår distributör hand om det”, säger Cleverons CTO Ott Pabut till DigiPRO. “När Corona-kaoset startade hade vårt distributörsnät inte den expertisnivå som vi skulle ha velat.”

För Cleveron innebar det att även om den blomstrande e-handeln skapade ett stort intresse för paket- och livsmedelsrobotar, och Cleveron också var intresserade av att sälja, så fullbordades inte alltid affärerna eftersom Cleverons tekniker inte kunde resa från Estland. För att skaffa sig den nödvändiga expertisen och certifikat måste alla Cleverons distributörer delta i en veckolång utbildning på plats i Viljandi.  

“Installationen är ganska komplex och installationens kvalitet påverkar produktens livslängd och serviceintervall avsevärt”, förklarar Pabut. Det är därför det är viktigt att distributörens tekniker är ordentligt utbildade.

Hur gör man fysiskt till virtuellt?

På våren, när viruset slog till, var livsmedelsroboten fortfarande en ny produkt i portföljen. Det största problemet var att det inte hade funnits tillräckligt med tid för att utbilda distributörerna. När det kom till vanliga möten flyttades de enkelt till virtuella miljöer, och många estniska företag gjorde just det. Men Cleveron var tvungna att hitta ett sätt att göra fysiska installationer virtuella.

Lösningen var AR och företaget bakom det, Scope AR. Eftersom alla Cleverons produkter är skapade i 3D så kunde de ta sina egna 3D-lägen, lägga till animeringar eller, helt enkelt, text och pilar, i vilken ordning och varifrån en skruv måste fästas, eller hur sidopanelen monteras, och flytta allt detta till en förstärkt verklighet.  

Idag, när Cleverons robot når sin destination i ett annat land och teknikerna sätter enheten på plats, sätter de först upp de markörer som behövs för AR-programmet runt den faktiska platsen. Sedan tar de en iPad, eller tar på sig Microsoft HoloLens AR-glasögon, och programvaran Scope AR visar en virtuell Cleveron maskin i full storlek på den verkliga platsen.  

“Det är svårt att beskriva, du behöver verkligen se det”, säger Pabut. “Programvaran visar bilden i storlek 1:1 med den aktuella maskinen. Sedan väljer teknikern det första installationssteget, som till exempel sidopanelen. Först ser du animationen, var panelen ska placeras. Sedan kan du ta panelen och sätta den på rätt plats. Det finns inget behov av ytterligare skriftlig eller muntlig kommunikation.”

Med den här lösningen kan du installera den komplexa roboten även utan att ha sett den tidigare. Cleveron testade nyligen AR-lösningen i sin fabrik på ett team utan teknisk bakgrund, för att se om de kunde göra installationen utan den standardiserade och omfattande utbildningen. Teamet var framgångsrikt.

För säkerhets skull övervakar Cleverons tränare hela processen via videosamtal. Hans uppgift är att stödja installationen, och teknikerna kan vända sig till honom för råd.

Pabut nämnde en annan positiv kvalitet som AR har – den förhindrar terminologisk förvirring. Installationerna är normalt på engelska, men varken Cleverons eller distributörens tekniker har detta som modersmål. Detta innebär att termerna som Cleverons anställda använder kanske inte är förståeliga för distributörens team.

“Till exempel säger du ‘ta den här fixeringsbulten’, men du pratar med en person som inte vet vad termen betyder,” förklarar Pabut. “Nu kan vi se till att partnerna gör stegen i rätt ordning, ett efter ett, och terminologin och språkfrågorna löses nästan omedelbart.”

Två dagar av förvirring

Cleveron hade den första AR-installationen mitt på sommaren i Dubai. En Cleveron-tekniker flög ner till installationen som en extra säkerhetsåtgärd, men i verkligheten gjordes installationen med hjälp av AR. Pabut pratade också om en situation i USA, där en av robotarna hade ett tekniskt problem. och Cleverons tekniker misslyckades med att förklara för partnern hur man fixar det med hjälp av bilder och text. “Så vi använde AR och problemet löstes på en timme. Men vi hade det ganska rörigt i ett par dagar innan det,” säger Pabut.

Den första AR-installationen utan en Cleveron tekniker på plats ska äga rum i september eller oktober, i Nya Zeeland eller Australien. Erfarenheterna hittills har varit så bra att företaget planerar att fortsätta. Enligt Pabut kan hälften av alla installationer göras med AR.

Du behöver egentligen inte HoloLens

AR-teknik är fortfarande i ett tidigt stadium, och till exempel är HoloLens ganska dyrt. Cleverons erfarenheter visar att en installation vanligtvis involverar flera personer, så projektledaren kan ta en iPad och gå runt maskinen och vägleda alla. Ett annat alternativ skulle kunna vara att placera en iPad på ett stativ, och sedan gå runt och kontrollera vad man behöver göra härnäst.

Bonusen med HoloLens är att personen alltid har bilden framför sig och händerna är fria. Pabut ser detta som en fördel framförallt vid underhållet av maskinen, eftersom det är rimligare att skicka en tekniker till platsen istället för ett helt team.  

Det finns två huvudsakliga kostnader när man använder AR: programvarulicensen och att lägga till anvisningarna i de redan befintliga 3D-ritningarna. Instruktionerna för enklare skåp kan göras på en månad, men det kan ta två eller tre månader att skapa ett verktyg för mer komplexa livsmedelsrobotar. Pabut säger att detta verkligen tar lång tid, men den positiva sidan är att när materialet är klart och något sedan förändras i maskinens design är förändringsimplementeringen snabb och billig.

“Så snart vi insåg omfattningen av hälsokrisen och reseproblematiken så tog vi beslutet att göra denna investering. Hittills har det inte funnits någon anledning att ångra det,” säger Pabut.

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]