Cleveron öppnar en robotik-akademi

02.04.2019 | Cleveron, Cleveron Academy

I höst öppnar Cleveron en akademi för att erbjuda professionell högre utbildning för unga robotikentusiaster i samarbete med estniska Entrepreneurship University of Applied Sciences.  

Läroplanen för Cleveron Academy kommer att innehålla en integrerad studiemetod, där akademiska studier omedelbart följs av praktik. Detta gör det möjligt för eleverna att sätta sin nyförvärvade kunskap i arbete. Det 3-åriga yrkeshögskoleprogrammet genomförs på Cleverons huvudkontor i Viljandi. Studenter kommer att undervisas av universitetslärare samt experter och Cleverons egna specialister.  

Enligt Cleverons VD Arno Kütt är det brist på högutbildade IKT- och teknikspecialister i Estland. ”Som teknikföretag beslutade vi att göra en ansträngning för att ge eleverna yrkesmässiga yrkeskunskaper för att bli specialister inom sitt område. Vi vill skapa en stark grund för framtida produktutvecklare, som kan bidra till att skapa mervärde för estniska företag och företagande som helhet med sina innovativa lösningar,” lade Kütt till.

Efter det 3-åriga programmet får de bästa studenterna möjlighet att börja jobba för Cleveron. "Vi tror att det dagliga samarbetet med de bästa specialisterna på området kommer att öka elevernas kompetens, passion och intresse för produkt- och mjukvaruutveckling samt öka deras konkurrensfördel för deras framtida karriär," sade Kütt.

Kristjan Oad, VD för Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, uppgav att Ministeriet för utbildning och forskning hjälpte till med att ta fram läroplanen. ”Detta program är extraordinärt, och innebär ett stort steg och betydande investeringar av Cleveron. Fördelen med den privata sektorn är att den kan reagera mer flexibelt på arbetsmarknadens krav. Akademin kommer att lära ut färdigheter som det finns en verklig efterfrågan på.”

I år kommer Cleveron Academy att ta emot 20 studenter som är intresserade av programvaruutveckling för robotik. De får ett stipendium, som inkluderar gratis boende i Viljandi, lunch och ett stipendium på €400 per månad. Dessutom betalar Cleveron Academy studenternas studieavgift på 5 500 euro per år. För att kunna ansöka måste eleverna fylla i ett test, spela in en motivationsvideo och genomföra en intervju. En gymnasieexamen behövs som en förutsättning, men betygsgenomsnitt eller resultat på gymnasiet kommer inte att beaktas.

Ansökningar kommer att tas emot från 15.04.2019 till 30.06.2019. Undervisningen kommer ske på estniska.

Läs mer: Cleveron Academy (på estniska)

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]