Cleveron kommer att fortsätta arbeta på distans

02.04.2020 | Cleveron

På grund av den kontinuerliga spridningen av COVID-19-viruset, har Cleveron tagit bort slutdatumet för fjärrarbetet. Alla affärsrelaterade flygningar och installationer utomlands har skjutits upp, eftersom vi fortsätter att arbeta på distans under överskådlig framtid. Cleveron kommer att utvärdera situationen varje vecka och anpassa arbetet efter behov.

Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi kommer att fortsätta att vidta proaktiva åtgärder för att undvika ytterligare spridning av viruset i Estland och utomlands.

Håll dig positiv (men negativ)!

Team Cleveron

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]