Cleverons produkter finns nu tillgängliga i Lettland och Litauen tack vare Pristis 

26.08.2020 | Cleveron, Pristis

Cleveron och Pristis, den största leverantören av tekniskt systemunderhåll i Estland, har inlett ett partnerskap för att göra paketskåp av hög kvalitet tillgängliga för lettiska och litauiska företag. Pristis kommer att erbjuda Cleverons produktutbud, inklusive paketskåp som är lämpliga för små företag och gör att de kan överlämna varor eller tillhandahålla tjänster även när butiker eller kontor är stängda. Pristis är Cleverons officiella distributör, som också erbjuder installation och underhåll.

Enligt Cleverons VD Arno Kütt är det ett logiskt steg för företaget att utöka affärsverksamheten i hela Baltikum. ”Våra huvudprodukter riktas till stora detaljhandels- och logistikföretag, men COVID-19 fick oss att tänka på små och medelstora företag – hur kan vi hjälpa våra små lokala företag, vars verksamhet påverkades. Så vi skapade ett litet paketskåp, Cleveron 351, som alla företag kan köpa, en enhet i taget, och som inte kräver särskild installation eller integration. Det togs emot väl av estniska företag. Samma lösning kan också hjälpa lettiska och litauiska små och medelstora företag,” säger Kütt. ”Pristis är ett uppskattat företag med en lång historia, en utmärkt partner för att ta sig an nya marknader. Förutom försäljning är de mycket kapabla att tillhandahålla underhåll och teknisk support för Cleverons kunder,” lägger Kütt till.

Indrek Tennokese, VD för Pristis, säger att företaget har följt Cleverons internationella framgång under ganska lång tid. ”COVID-19-perioden gav Pristis lite tid att tänka på nya riktningar och möjligheter. Cleverons produkter är den typ av lösningar vi har saknat i vår portfölj. Med Cleverons paketskåp och robotar kan vi erbjuda ytterligare värde till våra nya och befintliga kunder. De kan skicka sina produkter närmare sina slutkunder, göra avhämtningen mer bekväm och göra sina tjänster tillgängliga utanför arbetstid. Och allt detta kan göras utan någon mänsklig kontakt, vilket också är viktigt, givet de omständigheter som vi för närvarande står inför,” säger Tennokese.

Pristis AS, som grundades redan 1993, är ett estniskt företag som erbjuder tekniskt systemunderhåll och byggande av lågströmssystem och bygghanteringssystem. Företaget är det största inom sitt område i Estland och verkar i alla tre baltiska staterna.

Cleveron är ett estniskt teknikföretag som skapar paketskåp och robotar till detaljhandels- och logistikföretag världen över, inklusive Walmart, Zara och Itella SmartPost. Cleverons lösningar hjälper till att göra leveransprocesser kostnadseffektiva och praktiska och ger ytterligare intäktsmöjligheter för företag, som att utöka leveranstiden efter arbetstid. Cleveron utsågs till Årets företag i Estland 2018.

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]