Cleverons utvecklingscenter tredubblas i storlek

16.10.2018 | Cleveron

Cleverons nya utbyggnad av utvecklingscentret är nu färdig och tredubblar både fabriksstorleken och tillverkningskapaciteten. Den nya utbyggnaden öppnas 10 oktober och lägger till 7 500 m2 till de redan existerande 3 000 m2. Den totala kostnaden för nybyggnationen och inventariet var 4 000 000 euro, som betalades från Cleverons resurser.

Expansionen gör att Cleveron kan nå 200 000 000 € omsättning per år – ett mål som snart kan uppnås, eftersom omsättningen har tredubblats under de senaste åren. För år 2018 är den förväntade omsättningen 45 000 000 euro.

Med den tredubbla storleken finns det tillräckligt med utrymme för att rymma monteringsgruppen och de växande kontorsområdena. Dessutom kan FoU-teamet, som har arbetat i en hyrd byggnad, nu fortsätta sitt arbete i utvecklingscentret. Kontorsområdet i två våningar har ett galleri med väggmålningen “Everything is connected to everything” av den etablerade estniska konstnären Navitrolla. Den 7 x 21 m stora väggmålningen som visar Navitrollas karakteristiska fantasivärld är den största konstnären någonsin har skapat.

Öppningsfesten för den nya utbyggnaden hölls i själva monteringsanläggningen. Där deltog Cleverons kunder och partners från Estland, USA, Spanien, Ungern, Storbritannien och annorstädes. Gästerna hade möjligheten att se de befintliga produkterna, men fick också en tjuvtitt på prototyperna för framtida produkter.

Foton: Sakala/Marko Saarm


De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]