Cleveron är Estlands mest konkurrenskraftiga företag inom industri- och energisektorn.

13.10.2020 | Cleveron

Den Estniska handelskammaren utnämnde de mest konkurrenskraftiga företagen i olika kategorier. Totalt 1 418 estniska företag konkurrerade om priserna. Det största antalet kandidater, 403, var inom industri- och energisektorn, där Cleveron utsågs till vinnare.

Priset uppmärksammar Cleverons hårda arbete. Vi har lanserat nya produkter, tecknat kontrakt med distributörer världen över och vunnit spännande priser. Även om pandemin har haft en stark inverkan på Cleverons verksamhet har fokus alltid varit på produktutveckling, så att vi kan ligga ett steg före konkurrenterna. I slutet av september tillkännagav vi ett pilotprojekt med Telia avseende ensjälvbetjäningskiosk som gör det möjligt för återförsäljare att sälja varor utan att någon kundservicemedarbetare behöver vara närvarande. Denna lösning hjälper Telia att komma närmare sina kunder på mindre orter och erbjuda dem en snabb och bekväm service.

Den Estniska handelskammarens Konkurrenskraftsrankning har sammanställts sedan år 2003. Rankningen tas fram baserat på företagens ekonomiska indikatorer, med hänsyn till den ekonomiska aktiviteten under de två föregående åren: försäljningsintäkter, nettovinst, eget kapital, antal anställda och arbetskraftskostnader.

Foto: Estniska handelskammaren

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]