Cleveron är bland de TOPP 3 mest framgångsrika företagen i Estland

03.12.2019 | Cleveron

År 2018 fokuserade Cleveron på utvidgning och att komma in på nya marknader. Anledningen ligger i den snabba tillväxttakten för e-handeln, vilken påverkar detaljisterna i mycket hög utsträckning. Cleverons lösningar hjälper till att hantera växande paketvolymer, vilket gör det möjligt att spara dyra detaljhandelsutrymmen och paketutdelningstid. Cleverons intäkter ökade fyrfalt till 48 miljoner euro, vilket är större än intäkterna under de senaste 10 åren tillsammans.

Cleverons VD Arno Kütt uppgav att innevarande år har gått som förväntat. ”Det finns fortfarande tid fram till slutet av året, men vi når våra mål. Vi har fått ett antal nya kunder från hela världen. År 2019 har Cleveron lagt sitt huvudfokus på utveckling – det är vad vi har fokuserat vår tid och resurser på. Vi måste ständigt uppdatera våra produkter och komma ut med nya lösningar för att ligga ett steg före våra konkurrenter. Nyligen lanserade vi vår livsmedelsrobot Cleveron 501 och det kommer att komma fler nyheter,” lovade Kütt.

Äripäev (Estlands ledande affärstidning och webbplats) har sammanställt TOPP 100-listan i 26 år. Listan innehåller de 500 största estniska företagen, baserat på intäkter. Listan upprättades baserat på sex ekonomiska indikatorer – intäkter 2018, vinst 2018, intäktsökning 2018 (jämfört med 2017), vinsttillväxt 2018 (jämfört med 2017), lönsamhet och avkastning på tillgångar.

Källa: Äripäev

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]