Cleveron Academy vann ITL:s Achievement of the Year Award

24.03.2020 | Cleveron Academy

Estlands Förening för informationsteknologi och telekommunikation (ITL) tilldelade Cleveron Academy priset Achievement of the Year.

Cleveron Academy, The Achievement of the Year 2019, är ett treårigt studieprogram som skapades i samarbete med Estlands Entrepreneurship University of Applied Sciences. Studenterna, som studerar programvaruutveckling för robotik, undervisas av universitetsprofessorer, experter och Cleverons specialister. Enligt Ivo Lasn, ledamot i styrelsen för ITL, kan Cleverons utbildningsprogram ses som ett exempel för andra företag som letar efter anställda med specifika kompetenser. ”Det är inte nödvändigt att veta och göra allt på egen hand, du måste hitta rätt partner. Vi tror att denna samarbetsmodell motiverar andra företag att arbeta med yrkeshögskolor och universitet.”

Cleverons VD Arno Kütt är nöjd. ”Under det senaste året har vi varit säkra på att utvecklandet av utbildningsprogrammet var rätt beslut. Våra studenter är mycket motiverade – de drivs av det faktum att vi inte har satt upp ett strikt ramverk för att lösa en utmaning. Alla lösningar måste utarbetas av studenterna själva.” Kütt anser att staten bör betala för akademiska studier även om en student vill gå på ett privat universitet. ”Finansiering bör inte begränsas till offentliga skolor. Om vi tar hänsyn till att högre utbildning i Estland är gratis, bör staten också stödja andra studiemodeller."

Cleveron Academy erbjuder en unik integrerad studiemetod, där akademiska studier åtföljs av praktiska uppgifter i Cleverons team. Cleveron Academys 20 elever valdes ut genom ett test, en motivationsvideo eller ett brev och en gruppintervju. Studenterna får ett stipendium, som inkluderar gratis boende i Viljandi, lunch och ett stipendium på 400 euro per månad. Dessutom betalar Cleveron Academy studenternas studieavgift på 5 500 euro per år.

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]