Ett pilotprojekt med en robotdriven självbetjäningskiosk I Estland avser att på ett hållbart sätt öka den regionala tillgängligheten till tjänster

29.09.2020 | Cleveron, Telia

Cleveron kommer att ha ett pilotprojekt med sin första självbetjäningsskärm och integrerade paketrobot tillsammans med telekomföretaget Telia i Estland. Telia kommer att sätta upp en ”självbetjäningskiosk” i en liten stad, och där kommer företagets kunder kunna ta kontakt med kundtjänst via en Cleveron-självbetjäningsskärm, betala för sina varor på plats och ta emot varorna från den anslutna Cleveron-paketroboten. Pilotprojektet syftar till att föra Telias tjänster närmare kunderna i områden där traditionella servicekontor inte längre är lönsamma på grund av det låga invånarantalet och de ökande kostnaderna.

Enligt Katre Liiberg, chef för försäljning och kundtjänst hos Telia Estland, har företaget letat efter ett hållbart sätt att säkerställa tillgängligheten av sina tjänster i Estlands byar och småstäder under en ganska lång tid. ”Det är viktigt med regional representation, både för oss som företag och för samhället, men de traditionella lösningarna för att tillhandahålla tjänster lokalt är inte rimliga ur ett affärsperspektiv. Som ett estniskt företag letar vi alltid efter olika sätt att bidra till regional utveckling. Vi anser att Cleverons lösning skulle hjälpa oss att ta våra tjänster och vår support ännu närmare våra kunder, samt även förbättra allmänhetens digitala kompetens. ”Självbetjäningskiosken” är vår metod för att lösa strukturella problem på ett innovativt och hållbart sätt. I framtiden planerar vi att automatisera den här lösningen ytterligare, så att Telias tjänster kan vara tillgängliga i ”självbetjäningskiosken” dygnet runt,” säger Liiberg.

Den övergripande lösningen kommer att ha en yttre struktur, skapad av Telia, som säkerställer kundens integritet. Väl hen är ansluten till självbetjäningskiosken kan kunden kontakta kundtjänst med ett videosamtal via Cleverons självbetjäningsskärm. Kunden kan betala för varor eller tjänster med hjälp av betalterminalen som finns i anslutning till skärmen. Kiosken innehåller också en liten Cleveron-paketrobot, som har fyllts med de mest populära produkterna. Kunden får det köpta föremålet efter att betalningen har slutförts. Om en önskad artikel inte är tillgänglig kommer en kurir att leverera den till paketroboten och kunden kan hämta inköpet nästa dag.

Cleverons innovativa självbetjäningsskärm och paketrobotlösning skapar en flexibel och bekväm möjlighet för företag att utöka sitt fotavtryck till ett överkomligt pris. "Det är dags att tänka bortom tanken att en paketrobot bara är till för onlinebeställningar," säger Cleverons projektchef Arti Kütt. ”En paketrobot är en automatiserad lösning för att överlämna alla slags föremål, och den kan enkelt fyllas i förväg. Vi skapade en självbetjäningsskärm som en ytterligare funktion för att utöka möjligheterna. Skärm- och robotkombinationen kan utgöra en serviceplats eller en komplett butik, nästan som en högteknologisk varuautomat.” Kütt framhåller att kostnaden för att hålla igång denna typ av automatisk butik är flera gånger lägre än för en vanlig butik; den kan dessutom vara öppen dygnet runt. Enheten hjälper till att tillhandahålla tjänster utan direktkontakt mellan människor, vilket i dagens värld är mycket viktigt för både personalens och kundernas säkerhet.

De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]