4 steg för att börja automatisera leveranser för den sista sträckan

31.08.2022 | Cleveron

Eftersom e-handelsförsäljningen har ökat har den förändrat detaljhandeln. År 2022 kommer den globala e-handelsförsäljningen för första gången att överstiga 5 biljoner dollar och således stå för mer än en femtedel av den totala detaljhandeln, medan den totala försäljningen år 2025 beräknas överstiga 7 biljoner dollar. Dessa siffror tyder på att det har skett ett monumentalt skifte mot online-shopping, även inom segment där dess anammande släpat efter, som till exempel livsmedelshandel. Man kan tryggt anta att e-handeln är på väg att bli den huvudsakliga försäljningskanalen.

  1. Att definiera problemet

Till att börja med måste återförsäljarna bedöma situationen ur sitt perspektiv och utvärdera exakt vilket problemet är som behöver lösas. Ökningen av e-handelsköpen har medfört ett stort antal utmaningar för återförsäljare och livsmedelshandlare, så det första steget bör vara att analysera logistikkedjan för att se exakt var flaskhalsarna är.

För många företag har e-handelsboomen exponentiellt ökat leveranskostnaderna för den sista sträckan. De kan stå inför en situation där det dagliga antalet beställningar är högt, hemleveranserna är dyra och ofta orsakar besvär för kunderna. Hemleveranser kräver mycket arbetskraft, vilket kan vara väldigt svårt att anställa i dag, och en stor fordonsflotta, vilket utgör en ganska stor investering för återförsäljarna. Alternativt kan återförsäljarna och livsmedelshandlarna välja att utkontraktera leveranserna till en tredje part som tjänsteleverantör, vilket tenderar att bli ännu dyrare. Sett ur kundens perspektiv kräver hemleveranser att de stannar hemma och väntar på att kuriren ska anlända, vilket tvingar dem att stanna på ett ställe. Svindlande 62 % av kunder rapporterar att de har upplevt en sen eller misslyckad leverans, vilket resulterar i en negativ kundupplevelse.

Om återförsäljare erbjuder en manuell Click & Collect-avhämtningstjänst kan det orsaka långa köer i butiken och tvinga anställda att utföra repetitiva uppgifter hela dagen, som till exempel att hämta paket från förvaringen och dela ut dem till kunderna. Långa köer minskar NPS-poängen* och inverkar negativt på den totala kundupplevelsen.

*NPS-poängen eller Net Promoter Score är ett mått som visar hur sannolikt det är att dina kunder rekommenderar dina produkter eller tjänster till andra.

2. Läs på ordentligt

Det finns många sätt på vilka den sista sträckans leverans kan effektiviseras. Utvärdera först de alternativ som är tillgängliga för dig. Oavsett om det rör sig om en manuell Click & Collect-avhämtningstjänst, ett mikrouppfyllelsecenter, ett distributionscenter, paketskåp, paketrobotar eller någon annan lösning – gör en noggrann studie för att ta reda på vad som skulle fungera bäst för att lösa dina utmaningar. Här är några saker att tänka på för att hitta den rätta lösningen för dig:

  • Arbetskraftsbehov – kräver lösningen att du nyanställer, minskar eller omorganiserar personal?
  • Implementeringstid från anskaffandet till införandet – denna kan variera från 3 månader till över ett år
  • Skalbarhet – kan lösningen tillämpas på hela butiksnätet?
  • Kostnad – initial investeringskostnad, energiförbrukning, arbetskraft, service och underhåll
  • Byggnadsbegränsningar – utvärdera vad som erfordras för antingen en inomhus- eller utomhuslösning
  • SKU-värde* – vad vill du erbjuda genom automatiseringen, det vill säga vilken del eller hur stor del av det du erbjuder vill du automatisera för att effektivisera verksamheten?
  • Temperaturkrav – kontrollerad omgivningstemperatur, kyl eller frys
  • ROI – utvärdera investeringens effektivitet. Att beräkna din ROI hjälper till att utveckla ditt affärsfall
  • Hållbarhet – är lösningen hållbar, både ur affärsmässig och miljömässig synvinkel?

När du har övervägt dessa aspekter behöver en intern analys slutföras för att fastställa din startpunkt. Återförsäljare kan till exempel börja med att identifiera vilken butik som har den största volymen av paket eller de längsta väntetiderna för att starta sitt pilotprojekt, vilket senare kan utökas till att även omfatta andra orter.

*SKU står för Stock Keeping Unit och återförsäljare använder detta värde för att differentiera produkter och följa upp lagernivåer.

3. Att välja din automatiseringspartner

När det gäller att välja en automatiserings- och teknikpartner är tillförlitlighet och erfarenhet nyckelfaktorn. Leverantören bör ha ett flertal installationer i liknande tillämpningar och ett kundtjänstprogram som tillgodoser framtida behov. Därtill finns det även andra saker att tänka på: Att välja rätt partner handlar inte enbart om kostnadsbesparingar.

Nystartade företag kan erbjuda innovativa nya tillvägagångssätt, men vi rekommenderar att välja en expert. Teknologiföretag kan komma och gå, så leta efter ett företag med en imponerande meritlista. Branschfolk är överens om att ingångsbarriären för inträde på programvarumarknaden inte är hög, medan tillverkning av automatiseringsutrustning och förståelse för distributions- och lagerverksamhet däremot är en extremt specialiserad kompetens. Efter att ha utvecklat det första nätverket för paketskåp någonsin i Estland har Cleveron, ett lokalt teknologiföretag som specialiserat sig på automatisering för den sista sträckan, fått värdefull marknadskunskap, vilken sträcker sig från kundtjänst till produktutveckling, underhåll och mer. Sök efter en leverantör som har många års erfarenhet när det gäller din situation – även vid de mest okomplicerade situationer kan man dra nytta av en bakgrund med många års erfarenhet av installationer och bästa praxis. Ta en titt på leverantörens befintliga kundbas – om andra ledande företag inom ditt verksamhetsområde är omnämnda i den listan är chansen stor att lösningen har långsiktig lönsamhet.

Leta efter en partner som kan anpassa sig efter din tillväxt. Om din verksamhet expanderar måste du ha alternativ för att uppgradera eller utvidga. En annan aspekt att beakta är det totala värdet som din leverantör kan erbjuda. Förser de dig bara med hårdvara och programvara – eller erbjuder de också affärskonsultationer, sköter installationerna, erbjuder kundtjänst dygnet runt eller fjärr- och på plats-underhåll, vilket Cleveron gör? Att välja din teknologipartner är inget lätt beslut och kräver noggrant övervägande för att säkerställa att du har valt ett företag som passar dina affärsbehov.

4. Pilotprojektet

När du har definierat ditt problem, forskat, nått ut till leverantörerna och hittat din partner, bör nästa steg vara att starta ditt pilotprojekt. För att få ett framgångsrikt pilotprojekt måste du definiera dina viktigaste resultatindikatorer (KPI:er), med syfte att mäta projektets framgång. Vilka är de mål eller OKR:er (mål och nyckelresultat) som måste uppnås för att validera huruvida lösningen är värd en satsning omfattande hela företagets verksamhet eller inte? Att fastställa projektets omfattning definierar vad exakt som behöver mätas eller observeras och ger klarhet vid ytterligare beslutsfattande. Pilotprojektet är avsett för att testa nya lösningar, så kom ihåg att avsätta tillräckligt med resurser (tid, marknadsföringsbudget, personal etc.) för att säkerställa dess framgång.

Det är också viktigt att komma ihåg kundens behov. Om du har valt att implementera en ny tekniklösning behöver den kommuniceras till din kundbas. Koppla in ditt marknadsföringsteam för att introducera den nya lösningen till dina kunder och uppmuntra den första upplevelsen, som kan vara främmande för vissa människor. Tidiga användare utgör bara en bråkdel av hela din kundbas och de övriga kan behöva incitament, till exempel kampanjgåvor eller rabatter kopplade till att använda din nya automatiseringslösning, för att börja använda din nya teknik. Se till att avsätta tillräckligt med tid för att testa din nya automationsteknik för att se om den passar ditt företag på lång sikt och i större skala.

Cleveron är ett estniskt teknologiföretag och världsledare inom att skapa robotstyrda paketlösningar för att automatisera den sista sträckans Click & Collect. Förutom att kontinuerligt utveckla hårdvara och mjukvara tillhandahåller Cleveron utbildning, support samt fjärr- och på plats-underhåll till våra kunder över hela världen. Med hjälp av Cleverons lösningar minskar företag leveranskostnaderna för den sista sträckan, effektiviserar paketleveranser och returoperationer och förbättrar kundupplevelsen i flera kanaler. Cleverons drivkraft är att hjälpa människor att spara tid genom att skapa innovativa paketrobotar och APM:er som tar bort repetitiva, manuella och tidskrävande uppgifter från människors liv. Cleverons paketskåp och robotar hanterar nästan 20 miljoner paket globalt varje år, från vårt hemland Estland till Peru och Saudiarabien. För att börja automatisera dina sista sträckans leveranser, kontakta vårt team på [email protected].


De senaste nyheterna

För ytterligare information, ring eller skicka e-post

Tarmo Tamm
Chef för  försäljningsdivisionen

e-post:
[email protected]