Technical Product Specialist

Meie tiimi peamiseks eesmärgiks on koolitada Cleveroni töötajaid ja partnereid, et nad oskaksid paigaldada ja kasutada Cleveroni tooteid. Aitame kindlustada seadmete korrektse kasutamise ja rahuolevad kliendid!  Ootame kandideerima tehnilise taustaga huvilisi, kes praegusel hetkel töötavad tehnikutena, tootespetsialistidena või mõnel muul põneval alal, kus leidub ka kokkupuuteid robootiliste toodete, IT-seadmete või automaatikaseadmetega.

Kõik uued tootekoolitajad läbivad põhjalikud majasisesed koolitused ning saavad palju tuge ja tagasisidet oma tulevaselt tiimilt!  

Millist rolli hakkad meie tiimis kandma?

 • Sinu vastutuseks on koolitada Cleveroni partnereid ja töötajaid alates toodete õigest paigaldamisest kuni häälestuseni välja.
 • Sinu valvsa pilgu ja professionaalse töö tulemusena laiendame oma koolitajate võrku partnerite juures.
 • Oma erialast kogemust saad rakendada toodete, koolituste ja juhendite uuendamises ja arendamises.
 • Tagamaks partnerite veelgi kõrgem professionaalsus, võib antud roll Sind aegajalt viia külla partnerite juurde üle maailma. Sa viid läbi kordusjuhendamisi ning teostad vajadusel järelvalvet esimeste masinate paigaldamisel.
 • Sinu tiim on Sulle igati toeks, et Sa õpiksid läbi ja lõhki tundma Cleveroni tooteid, milles koolitusi hakkad läbi viima!

Milliseid oskusi ootame oma uuelt tiimiliikmelt?

 • Peale tehnilise valdkonna õpinguid tuleb kasuks kokkupuude robootiliste toodete, IT-seadmete, automaatikaseadmete ja/või IT-taristuga.
 • Elektriskeemide ja tehniliste jooniste lugemine on Sulle sama lihtne kui IKEA mööbli kokkupanek.
 • Sa oskad tehnilise dokumendi alusel aru saada, mida seade teeb ja Sinu jaoks ei ole keeruline seda arusaadavalt ka teistele selgitada.
 • Sul on väga hea inglise ja eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas. Sa pead olema valmis mõlemas keeles koolitusi läbi viima ja koostama tehnilisi tekste.
 • Korrektne ja kohusetundlik tekstide, tabelite ja esitluste koostamine ja kasutamine on Sulle enesestmõistetav ja suudad keskenduda sh detailidele.
 • Sa suudad töötada meeskonnas ühise eesmärgi nimel ning vajadusel haarata initsiatiivi.
 • Sinu motoks on muuhulgas: “Kus viga näed laita, seal tule ja aita!“

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Kasuks tuleb varasem seadmete koolitamise kogemus tehnilises valdkonnas.
 • Sul on kogemusi tehnilise dokumentatsiooni koostamisel (kasutusjuhendid, juhised jne).
 • Sa oled masinaid, IT-taristut või elektritaristut paigaldanud, remontinud ja/või hooldanud.
 • Sul on kogemusi 2D ja 3D joonestustarkvaraga (soovituslikult SolidWorks)

Töö asukohaks on Viljandi.

Cleveron pakub transporti suunal Tartu-Viljandi-Tartu ja Tallinn-Viljandi-Tallinn.

Kandideerimiseks saada oma CV [email protected]

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Other positions:

Sales and Marketing

Project Manager

Send your CV to [email protected]

Other positions:

Sales and Marketing

Project Manager