Engineer

Mis on ametikoha eesmärk ettevõttes?

Sinu tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on tagada efektiivne ja tõhus arendustöö, eesmärgiga luua tootmiskõlbulikud ja madala omahinnaga tooted. Sellega tagame parema kvaliteedi klientidele ja suurema kasumi ettevõttele.

Me usume, et mitte miski pole võimatu ja ka kõige absurdsemad ideed ja lahendused saab toimima panna!  

Millist rolli hakkad meie tiimis mängima?

 • Sinu peamiseks ülesandeks on olemasolevate toodete juures muudatuste algatamine ja parenduste tegemine vastavalt tehnoloogiast ja kvaliteedinõuetest.
 • Sinu vastutuseks on toodete ümberdisainimine kvaliteedi tõstmise, töökindluse tagamise ja hinna langetamise eesmärgil.
 • Sinu loodud lahenduste osas lood ka tootmisjuhendid ja joonised.
 • Sa oled pidevas suhtluses erinevate osakondadega, et saavutada sujuv infoliikumine ja koostöö.
 • Lisaks teavitad tehtud muudatustest ja uuendustest ka meie allhankijaid!

Milliseid kogemusi Sinult ootame?

 • Sul on eelnev töökogemus insenerina.
 • Kandideerimisel tuleb kasuks varasem tootmisettevõttes töötamise kogemus, omades head ülevaadet tootmisviisidest ja nende põhiolemusest.

Milliseid oskuseid Sinult ootame?

 • Sul on mehaanikaalane / tehniline kõrgharidus või edukas eelnev töökogemus antud positsioonil.
 • Sa omad head ülevaadet tehnilistest standarditest.
 • Sa oskad kasutada 3D modelleerimistarkvarasid (eelistatult Solidworks).
 • Sa oskad lugeda tehnilisi dokumente.
 • Sa oled tugev ajaplaneerija ja tähtaegadest kinnipidaja. Garanteerime, et samaaegselt on Sul käsil mitmeid projekte või jooksvaid tegevusi, mis kõik peavad saama tehtud.
 • Sa oled tulemustele orienteeritud. Sind ei rahulda lihtsalt ülesande täitmine, vaid soovid alati oma tööga anda lisandväärtust.
 • Sa hindad kõrgelt meeskonnatööd ja soovid anda panuse tugeva tiimi hoidmisel.
 • Sa oled tasakaalukas ja järjekindel ning ei jäta enne pooleli, kui oled jõudnud soovitud lahenduseni.
 • Sa oled loomult analüütiline ning julged võtta vastutust oma tegevuse osas.
 • Sa valdad väga heal tasemel eesti keelt ning heal tasemel inglise keelt
 • Sa oskad kasutada tavapäraseid teksti- ja tabeltöötlusprorgamme.

Töö asukohaks on Viljandi.

Kandideerimiseks palume saata 2-3 min video vastates neljale küsimusele

 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Milline oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid?

Palun saada oma video ja CV aadressile [email protected]

* Kui soovid Cleveroonikuks saada, siis kandideeri esimesel võimalusel. Edasilükkamise korral ei pruugi Sinu ametikoht enam aktiivne olla, kuna Cleveron on võtnud omale õiguse lõpetada konkursid sobiva kandidaadi leidmisel.

Send your CV to [email protected]